Σας ενημερώνουμε για το  ψηφιακά υπογεγραμμένο με αριθμό πρωτ. 69917/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2022 » καθώς και το αντίστοιχο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Δείτε το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ εδώ