Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ που αφορά την  «Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ