Εκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για τις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομίας Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ εδώ 

Δείτε την αντίστοιχη Προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας εδώ