Υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Ενημερωθείτε για την Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εδώ