Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.

Η ηλεκτρονικήυποβολήτης Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσηςστην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματοςθα γίνεται από την Δευτέρα13-03-2023έως και την Δευτέρα20-03-2023.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ εδώ

Δείτε τη σχετική προκήρυξη  του Πυροσβεστικού σώματος εδώ