ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2023

Σας ενημερώνουμε για την εγκύκλιο για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2023. Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2023, η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί στο διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12- 2022.

Για τους υποψήφιους/ες των ΓΕΛ που ενδιαφέρονται μόνο για εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα, πρέπει επιπλέον να συμπληρώσουν και Αίτηση-Δήλωση για μουσικά όργανα.