Συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο