Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2021

Σας ενημερώνουμε με τα σχετικά έγγραφα, καθώς και τα αντίστοιχα Δελτία Τύπου αναφορικά με τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2021.

Δείτε το 1ο δελτίο τύπου εδώ

Δείτε το 2ο δελτίο τύπου εδώ

Δείτε τα εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων εδώ

Δείτε τα εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων εδώ