Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών_τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό_ά υποκείμενο_α νοσήματα

Σας ενημερώνουμε για το ψηφιακά υπογεγραμμένο με αριθμό πρωτ. 43805/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών _τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό_ά υποκείμενο_α νοσήματα» καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ που θα βρείτε στους συνδέσμους (link) που υπάρχουν παρακάτω.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του σχολείου.

Δείτε την έγγραφο του Υπουργείου εδώ

Δείτε το αντίστοιχο ΦΕΚ εδώ