Δυνατότητα των μαθητών να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις Δηλώσεις τους που έχουν υποβάλει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021

Από 08/03/21 – 19/03/21 δύνανται οι μαθητές της Γ΄ ΓΕΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση Δήλωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν τυχόν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.