Επαναλειτουργία Σχολείου

Η επανέναρξη των μαθημάτων δια ζώσης του Γενικού Λυκείου Γραβιάς θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 1/2/2021.

Επισημάνσεις

1)Η ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι η 8.οο π.μ.

2)Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων θα ισχύσει ως έχει.

3)Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ προς το Γενικό Λύκειο Γραβιάς θα πραγματοποιούνται κανονικά από Δευτέρα 1/2/2021.

4)Ισχύουν τα μέτρα προστασίας που ίσχυαν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.