Διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Χρειάζεται σε όλους;»

Tο Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ενημέρωση που οργανώνει με τίτλο: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Χρειάζεται σε όλους;». Η ενημέρωση απευθύνεται κυρίως στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης. Η διαδικτυακή ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας webex και ώρες 18:30 μ.μ. – 19:45 μ.μ. Δείτε τις λεπτομέρειες στο σχετικό έγγραφο.