Πρόσκληση - Επιλογή –Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων χωρίς προσέλευση στις Στρατολογικές Υπηρεσίες -μέτρα πρόληψης κατά της λοίμωξης covid-19)

Σας ενημερώνουμε για το με αρ. πρωτ. Φ.430/98/225394/Σ.8419/07-12-2020 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Πρόσκληση-Επιλογή - Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2003)» σχετικά με την υποχρέωσή  για ηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) έως τις 31 Μαρτίου 2021, καταληκτική ημερομηνία.(μέτρα πρόληψης κατά της λοίμωξης covid-19).

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ