Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Επικαιροποιημένες οδηγίες για την προστασία των ανηλίκων

Διαδίκτυο και ανήλικοι 

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (Οδηγίες 1)

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (Οδηγίες 2)

Ενδοοικογενειακή βία και ανήλικοι